Members日本語

image


For email addresses, please replace "●" with "@".

Professor
Koji Okamoto (Profile) email: okamoto●n.t.u-tokyo.ac.jp
Project Professor
Shunichi Suzuki email: s_suzuki●n.t.u-tokyo.ac.jp
Associate Professor
Shuichiro Miwa (Researcmap) email: miwa●n.t.u-tokyo.ac.jp
Project Associate Professor
Marco Pellegrini (Scopus) email: marco●n.t.u-tokyo.ac.jp
Postdoctoral Researcher
Avadhesh K Sharma email: avadhesh●g.ecc.u-tokyo.ac.jp
Erdal Ozdemir email: eozdemir●g.ecc.u-tokyo.ac.jp
Zeeshan Ahmed email: zeeshan●g.ecc.u-tokyo.ac.jp
Antonello Nappi email: ●g.ecc.u-tokyo.ac.jp
Hugo Miche Laffoley email: ●g.ecc.u-tokyo.ac.jp
Academic Support Staff
Junko Inoue email: inoue●tokai.t.u-tokyo.ac.jp
Naoko Todoriki email: todoriki●vis.t.u-tokyo.ac.jp
Students
Shixian Wang (D3)
Takashi Yuki (D3)
Ryo Yokoyama (D3)
Ruicong Xu (D3)
Weiyi Yao (D3)
Hui Liu (D2)
Yosuke Nishimura (D1)
Yihua Xu (D1)
Wen Zhou (D1)
Juyong Jung (D1)
Hanyu Wang (D1)
Taishan Chen (M2)
Atsushi Noda (M2)
Johndel Obra (M1)
Ryoma Aoki (B4)
Nanaki Yamasaki (B4)
Visiting Students
Chen Zeng
Visiting Researcher
Prof. Masahiro Kawaji The City College of New York
Prof. Kai Wang Sun Yat-sen University
Prof. Byeongnam Jo Ajou University
Dr. Nejdet Erkan UKAEA
Dr. Shota UEDA CRIEPI
Advisers
Dr. Satoshi SOMEYA AIST
Dr. Yuki ISHIWATARI Hitachi-GE
Dr. Masahiro KONDO AIST